Головна мета Zero Waste полягає в тому, щоб перейти до циркулярного виду економіки, де те, що зазвичай називають відходами, стає цінним ресурсом для подальшого повторного використання, переробки і виробництва нових товарів.

Задля досягнення цієї мети Zero Waste Europe створила механізм управління відходами та ресурсами.

Лише 5 простих кроків потрібно здійснити на шляху до збереження природних ресурсів і зменшення навантаження на екосистему нашої планети.

01Refuse

Відмова від надмірного споживання, свідоме зменшення кількості відходів та раціональне використання ресурсів і джерел енергії як у приватних домогосподарствах, так і на рівні транснаціональних корпорацій.


02Reduce

Зменшення використання ресурсів на всіх етапах виробництва товарів та у повсякденному житті. Мінімізація вуглецевого та водного сліду на підприємствах та у побуті домогосподарств. Зменшення токсичного забруднення довкілля.


03Reuse

Повторне використання усіх придатних для цього ресурсів та підготовка для подальшого використання залишків, які виникли внаслідок виробництва. Подовження життєвого циклу товарів, у тому числі, шляхом ремонту і модернізації. Впровадження технологій відновлення для повторного використання сировини у подальших виробничих циклах.


04

Recycle

Сортування усіх видів відходів задля їх подальшої переробки, використання або безпечної для здоров’я людей та довкілля утилізації. Відмова від відкритого спалювання сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ, використання очисних фільтрів і дотримання екологічних норм в процесі утілізації відходів.


05

Rot

Масове впровадження розподілення та компостування органічних відходів для виробництва добрива і подальшого використання у сільському господарстві.