Рекомендації до проєкту Постанови КМУ “Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів”

Ми продовжуємо активно працювати над рекомендаціями до законів та постанов. Цього разу ми розробили рекомендації до проєкту Постанови КМУ “Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів”

Про що ця постанова? 

Постанова має на меті визначити основні умови функціонування стаціонарних та мобільних установок спалювання відходів або установок сумісного спалювання відходів під час їх експлуатації задля попередження або ж зменшення потенційного забруднення довкілля та потенційної небезпеки для здоров’я людей. 

В рамках апроксимації українського законодавства з законодавством ЄС спалювання відходів повинне регулюватися вимогами:

  • Директиви 2008/98/ЄС про відходи; 
  • Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди;
  • Імплементаційного рішення Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.

Ми проаналізувати європейське законодавство та порівняли його з законопроєктом, який нам запропонувало Міністерство. Хочемо поділитись нашими пропозиціями для доповнення та покращення законопроєкту :

  1. У законопроєкті упущено заходи щодо недопущення виникнення аварій установок. З метою мінімізації негативних екологічних наслідків, а також можливого негативного впливу на здоров’я людей, зокрема, тих, які проживають у місцевості, де розташовуватимуться установки спалювання відходів, необхідно розробляти конкретні заходи щодо недопущення виникнення аварій установок. 
  2. Крім цього, під час аналізу проєкту Технічних вимог було виявлено відсутність критично важливих положень, що передбачені в Директиві ЄС про промислові викиди:

Дозвіл

Наполягаємо на включенні в проєкт хоча б загального положення про обов’язок отримання дозволу для установки спалювання та установки сумісного спалювання, особливості якого визначені у відповідному законодавстві. При цьому необхідно забезпечити включення особливих вимог до заяви на отримання дозволу і умов дозволу на здійснення операцій установками спалювання в українському законодавстві, зокрема, в Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, враховуючи положення ст. 44 і ст. 45 Директиви ЄС про промислові викиди. 

Вимоги щодо температур

Відсутня норма про важливі температури, які вказані в ч. 1, 2, 3 ст. 39 ЗУ «Про управління відходами» (зокрема, 850˚С і 1100˚С). Рекомендуємо зазначити в проєкті посилання на пункт про вимоги щодо температур, вказаних в ЗУ “Про управління відходами”, або продублювати їх в Технічних вимогах.

Важливо, спалювання за високих температур не робить спалювання більш безпечним, проте ми розуміємо, що дані норми повинні бути встановлені у зв’язку з функціонуванням вже наявних сміттєспалювальних установок на території України.

Моніторинг і контроль викидів 

Пункт 9 проєкту Технічних вимог передбачає, що «План моніторингу установки як документ або частина інструкції з експлуатації установки спалювання відходів або установки сумісного спалювання відходів, має містити основні вимоги до здійснення оператором установки моніторингу технологічних процесів установки, а також моніторингу стану навколишнього природного середовища, включаючи вплив шуму та запаху.»

  • Вважаємо за необхідне передбачити положення про те, на основі яких вимог повинен розроблятися план моніторингу, хто встановлює ці вимоги – самостійно оператор чи державний орган.

Наполягаємо на тому, щоб в проєкті було принаймні загальне положення про те, якими документами українського законодавства регулюються питання контролю і моніторингу викидів, які будуть також застосовуватися до установок для спалювання з урахуванням їхньої специфіки. 

При цьому потрібно врахувати специфічні вимоги до контролю і моніторингу викидів та скидів від установок спалювання, встановлені ст. 46, 48 і 49 Директиви ЄС про промислові викиди:

  • Встановлення та функціонування автоматизованих систем вимірювання підлягає контролю та щорічним контрольним випробуванням
  • Виконання безперервних вимірювань викидів у повітря важких металів і діоксинів та фуранів.
  • Детальні заходи моніторингу передбачені частинами 6 і 7 Додатка VI Директиви IED  – що з цього включено в законодавство України.

Більше рекомендацій читайте у прикріпленому листі з рекомендаціями. 

ЛИСТ-РЕКОМЕНДАЦІЯ PDF

Маючи нагоду, хочемо нагадати, що навіть з найновітнішими фільтрами та найсуворішими умовами функціонування спалювальних установок побічні продукти сміттєспалювання, такі як шлак та викиди в повітря є надзвичайно шкідливими для людей та довкілля. Також спалювання відходів це один з найбільш токсичних, вартісних, небезпечних та кліматично-забруднюючих способів управління відходами. Більше про небезпеку сміттєспалювання читайте за посиланням

Довідка: 

18 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України оприлюднив проєкт постанови “Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок зі спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів”. Громадська Спілка “Український Альянс Нуль Відходів” надала свої рекомендації щодо законопроекту для подальшого доопрацювання Міністерством.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *